Водна задруга “Извор” као таква постоји од 09.04.2000. године. У насељеном месту Брестовик, општине Гроцка.
Водна задруга “Извор ” као предузеће које тренутно броји 868 корисника од тога активних 760, бави се скупљањем, пречишћавањем и дистрибуцијом пијаће воде насељеног места Брестовик у које спада и викенд насеље.
Можемо се похвалити да наши корисници пију бактериолошки и хемијски исправну воду као и да рестрикције чак и у најврелијим летњим данима не постоје.

Бунари у рејону Дубочај, Володер, Стублине и резервоари су места из којих кориснике снабдевамо бактериолошки и хемијски чистом водом према анализама Градског завода за јавно здравље.

Што се наших запослених тиче, Водну задругу „Извор“ чини мали колектив од четворо људи, што значи да мрежу дугачку више од 50км скоро 20 година контролише наш главни извршилац Николић Драган, за очитавање водомера и све потребне асистенције ту је наш помоћни радник Крстић Немања, а за рачуне, рекламације, уговоре и све што се тиче папирологије и потребних информација задужен је наш административни радник Јацић Тамара.

Што се тиче закоског заступника Водне задруге „Извор“ на челу је Марко Лазаревић као директор Водне задруге.

Поред њега битну улогу у доношењу одлука као што је цена воде, рекламације, битне инвестиционе одлуке итд има Скупштина Водне задруге „Извор“ која броји 23 члана, Управни одбор који броји 6 чланова и Надзорни одбор који броји 3 члана и директно је одговоран за надгледање свега што запослениа пре свега директор ради у Водној задрузи „Извор“.

Већи део скупштине и надзорног одбора је заслужан за постојање Водне задруге „Извор“ и за оно што ми данас јесмо.