Цена воде по m3 207,26 рсд са пдв-ом
Цена месечног одржавања 400,00 рсд + 10% пдв-a

 

Прикључак на водоводну мрежу

У целости, приликом закључења уговора У ратама
1200е 1300e
Уколико се прикључак плати одједном плаћање се врши при закључењу уговора уколико плаћате на благајни Водне задруге “Извор”, картицом на благајни или електронски.

Уколико плаћање вршите у пошти, банци или било где друго, прикључење на мрежу се врши након што новац легне на рачун Водне задруге “Извор”.

Уколико се прикључак плати у ратама плаћање се врши на следећи начин:

700€ се уплаћује по потписивању уговора, остатак од 600€ у 5 једнаких месечних рата од дана прикључења на мрежу.

 

Поновно прикључење на водоводну мрежу

Прикључење у шахти Прикључење на улици
50e 100e
Прикључење у шахти подразумева да је корисник искључен у шахти односно да је приликом искључења са линије скинут водомер. Прикључење на улици подразумева да је корисник искључен на улици због немогућности приступања водоводном склоништу.

 

Напомена:
Плаћања се врше у динарској противвредности по средњем курсу Народне Банке Србије на дан уплате.