Уколико читач у току месеца буде спречен да очита водомер корисника, корисник може сам јавити стање водомера на наш контакт телефон, мејлом или преко сајта у пољу пријава стања водомера.

Напомена:

Очитавање водомера се обавља од  15.  дo 25. у месецу.

Динамика очитавања зависи искључиво од стања на терену!