Поштовани будући корисници, обавештавамо Вас да су, услед превеликог обима посла, прикључци на водоводну мрежу водне задруге “Извор” одложени до даљњег. Захтеви за прикључење ће идаље бити могући како би имали у виду Вашу заинтересованост.