Тренутна производња Водне задруге “Извор” задовољава нормалну потрошњу исте за наменско коришћење.

Вода из градског водовода је првенствено намењена за пиће, као и за одржавање хигијене људи и домаћинства. Стога је сва остала потрошња – заливање зелених површина, наводњавање, пуњење базена и слично, НЕНАМЕСКА и НЕРАЦИОНАЛНА потрошња воде.

Како је последњих пет до седам дана, потрошња увећана за 30%, овим путем вас УПОЗОРАВАМО следеће:

Због нерационалне потрошње приморани смо да уведемо контролоре. Молимо Вас да користите воду искључиво за наменску потрошњу.