Одлуком Управног одбора, у циљу дугорочног одрживог и редовног водоснабдевања свих наших потрошача воде, Водна задруга Извор Брестовик, почев од 01.07.2021. године, креће са применом тарифних зона, односно увођењем блок-тарифа за потрошаче из категорије физичка лица.

Уводимо две тарифне зоне:

– Прва зона – за месечну потрошњу до 25м3 по домаћинству, и важиће за сва домаћинства са пет или мање чланова, док су породице са више од пет чланова у обавези да доставе податке о броју чланова који живе на истој адреси, при чему се број чланова множи са 5м3.

– Друга зона – за месечну потрошњу преко дозвољене, где се цена сваког прекораченог 1м3 воде увећава за 300%.

То значи да ће за свако прекорачење потрошње од 5м3 по члану, односно 25м3 по домаћинству, рачун бити увећан за 402,90 динара по 1м3.

Управни одбор Водне задруге Извор