Поштовани потрошачи,

Опомињемо Вас да настали дуг за утрошену воду измирите у року од осам дана од дана објаве овог обавештења, у противном ћемо бити принуђени да покренемо поступак за ускраћивање испоруке воде и наплату дуга.

У Вашем је интересу да обавезу регулишете у датом року како се не би излагали судским трошковима.

Водна задруга Извор.