Poštovani potrošači,

Opominjemo Vas da nastali dug za utrošenu vodu izmirite u roku od osam danaod dana objave ovog obaveštenja, u protivnom ćemo biti prinuđeni da pokrenemo postupak za uskraćivanje isporuke vode i naplatu duga.

U Vašem je interesu da obavezu regulišete u datom roku kako se ne bi izlagali sudskim troškovima.

Vodna zadruga Izvor.