Поштовани корисници Водне задруге “Извор”, обавештавамо вас да је уз сагласност Скупштине, Управног и Надзорног одбора донета  одлука о поскупљењу цене  воде, где је за физичка лица нова цена за 1м3 без пдв-а 159,68 динара, а за правна лица нова цена је 198,37 динара без пдв-а за 1м3.

Нова цена ће важити од 01.01.2022. године.

Након ступања нове цене воде, нећемо бити у могућности да вам утрошену воду из претходних месеци наплаћујемо по старој цени.