obrasci

Одлуком Управног одбора кориснику Водне задруге, где није било могућности очитавања мерног инструмента, врши се обрачун на основу просечне потрошње.

У периоду од 12 месеци, односно годину дана, очитану воду поделити на 12 (дванаест) месеци и исту обрачунати према просеку месечних очитавања.