Поштовани корисници Водне задруге “Извор”, позивамо вас да поступите у складу са Законом о водама и овлашћеним лицима и оператерима водоводног система, омогућите безбедан, потпун и неометан приступ мерним уређајима и инсталацијама, као и месту мерења ради редовног очитавања водомера.

Уколико нисте у могућности да омогућите приступ у назначено време, молимо вас да у року од три дана од дана пријема овог упозорења, пријавите стање свог водомера и то на адресу Водне задруге “Извор”, телефоном 011/8520 026, или путем мејла vzizvor@gmail.com.