Обавештавамо кориснике Водне задруге Извор да ће услед ненаменске и прекомерне потрошње воде ући у блок тарифу чија је цена 420,00 дин/м3. Блок тарифи подлеже свако прекорачење потрошње од 6 м3 по члану.

Под ненаменском потрошњом подразумева се коришћење воде у пољопривредне сврхе, за заливање травњака, башта, воћњака, прање аутомобила и слично.

Молимо кориснике да рационално троше воду.