cenovnik

На основу тренутне тржишне ситуације Управни одбор је једногласно усвојио нову цену за 1m3 воде:
За физичка лица цена је 207.26 дин/m3 са ПДВ-ом, а за правне субјекте 249.82 дин/m3. Наведени ценовник ће се примењивати од 01.07.2022. године.