Водна задруга Извор има разумевање за повећану потребу за водом током лета. Апелујемо на потрошаче да воду користе искључиво наменски, односно за задовољење основних животних потреба.

Употреба воде за наводњавање, заливање зелених површина, пуњење резервоара и базена, прање возила, тераса, дворишта и слично, може довести до последице слабљења притиска у вишим зонама.

Свим потрошачима који не поштују наведене препоруке Водне задруге Извор има право да ограничи или ускрати испоруку воде.