У оквиру акције искључења нередовних платиша Водна задруга “Извор” је издала 87 опомена за наплату потраживања неизмирених рачуна.

Акција се спроводи континуирано ради побољшања наплате и у току месеца децембра 2022. године као и јануара 2023. године.

Сви корисници који имају три узастопно неизмирена рачуна за воду су процесуирана правном заступнику – адвокатској канцеларији која предузима мере принудне наплате, склапање уговора о репрограму или привремено ускраћивање испоруке воде, или подношење предлога за извршење.