Према одлуци управог одбора донетој 08.02.2024. године апелујемо на мештане да наменски и савесно троше воду.

Воду водне задруге “Извор” користити за наменске и потребе домаћинства где потрошња не прелази 6м3 по члану домаћинства на месечном нивоу.

Свако ненаменско трошење воде и потрошња која премашује 6м3 по члану домаћинства ће се санкционисати блок тарифом где ће цена по прекораченом м3 бити 420,00 рсд.

 

ПУЊЕЊЕ БАЗЕНА

Пуњење базена можете вршити искључиво РАДНИМ ДАНИМА до 01.06.2024. године и то уз претходну најаву водној задрузи “Извор” о којој кубикажи се ради.

Контролу ће вршити овлашћени “редари” водне задруге “Извор”.