Obaveštavamo  građane da je punjenje BAZENA opterećenje

za vodovodnu mrežu koja je za vreme visokih temperature vec

OPTEREĆENA posebno u našem seosko-vikend području.

 

C E N O V N I K     U S L U G A

Cena  din/m3

  • Voda za domacinstva                            235,00 sa PDV-om
  • Voda za pravna lica                                280,00 sa PDV-om
  • Voda za punjenje bazena po 1/m3 800,00 sa PDV-om

 

Odluka Nadzornog odbora o usvajanju cenovnika od 01.04.2024 godine.

Saglasnost Skupstine VZ IZVOR o davanju saglasnosti na cenovnik od 01.04.2024.god/m3