1.ОПШТИ УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА:

  • Објекат за који се тражи прикључак мора бити легално грађен
  • Испред парцеле за коју се тражи прикључк мора постојати изграђена водоводна мрежа

 2.Процедура за покретање захтева за прикључење:

  • Власник објекта подноси захтев Водној задрузи „Извор“ за издавање техничких услова за прикључење
  • Уколико је извршена купопродаја објекта, претходно се мора извршити превод водомера у Водној задрузи „Извор“

 3.Потребна документација за израду прикључака НОВИХ ОБЈЕКАТА

  • Копија плана парцеле, оригинал не старији од 6 месеци
  • Оверена фотокопија одобрења за изградњу објекта (грађевинска дозвола) или фотокопија прве стране пројекта са печатом о пријави почетка радова

Потребна документација за израду прикључка ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА

  • Копија плана парцеле, оригинал не старији од 6 месеци
  • Грађевинска дозвола или извод из земљишне књиге
  • Уколико објекат није легализован доставити поднесак да је у току легализација

 

Образац захтева за прикључење можете пронаћи у пољу ОБРАСЦИ