Задужење читача:

  • Читач водне задруге „Извор“ је обавезан да водомере очитава једном месечно.
  • Читач је дужан да при очитавању водомера провери стање у шахти и исто пријави водној задрузи „Извор“ (уколико власник није присутан) уколико постоје неке pпротивзаконите радње или уколико постоји неки квар у шахти који иде на терет водне задруге „Извор“.
  • Када је склониште у коме се налази водомер неприступачно, небезбедно или закључано читач је дужан да приликом покушаја очитавања остави обавештење када је покушао да очита водомер код корисника.
  • Читач водомера је обавезан да уколико му корисник достави кључеве како би могао да очитава водомер кључеве користи само приликом очитавања водомера.
  • Уколико читач у току месеца буде спречен да очита водомер корисника, корисник може сам јавити стање водомера на наш контакт телефон, мејлом или преко сајта у пољу пријава стања водомера.

Задужење корисника:

  • Корисник је дужан да обезбеди несметано очитавање водомера једном месечно.
  • Корисник је дужан да јави стање водомера уколико је очитавање онемогућено два или више од два месеца.
  • Корисник је дужан да обезбеди шахту за месечно очитавање. Шта значи обезбеди шахту: Избаци воду из шахте уколико постоји вода, очисти шахту од паучине, оса и других инсеката како би читач могао несметано да очита водомер.
  • Корисник је дужан да, уколико водомер није очитан дуже од два месеца иако не постоје сметње при очитавању пошаље мејл водној задрузи „Извор“ као напомену због неочитавања  или пријави самостално стање водомера.

 

Напомена:

Очитавање водомера се обавља од  15.  дo 25. у месецу.

Динамика очитавања зависи искључиво од стања на терену!