Zaduženje čitača:

  • Čitač vodne zadruge „Izvor“ je obavezan da vodomere očitava jednom mesečno.
  • Čitač je dužan da pri očitavanju vodomera proveri stanje u šahti i isto prijavi vodnoj zadruzi „Izvor“ (ukoliko vlasnik nije prisutan) ukoliko postoje neke pprotivzakonite radnje ili ukoliko postoji neki kvar u šahti koji ide na teret vodne zadruge „Izvor“.
  • Kada je sklonište u kome se nalazi vodomer nepristupačno, nebezbedno ili zaključano čitač je dužan da prilikom pokušaja očitavanja ostavi obaveštenje kada je pokušao da očita vodomer kod korisnika.
  • Čitač vodomera je obavezan da ukoliko mu korisnik dostavi ključeve kako bi mogao da očitava vodomer ključeve koristi samo prilikom očitavanja vodomera.
  • Ukoliko čitač u toku meseca bude sprečen da očita vodomer korisnika, korisnik može sam javiti stanje vodomera na naš kontakt telefon, mejlom ili preko sajta u polju prijava stanja vodomera.

Zaduženje korisnika:

  • Korisnik je dužan da obezbedi nesmetano očitavanje vodomera jednom mesečno.
  • Korisnik je dužan da javi stanje vodomera ukoliko je očitavanje onemogućeno dva ili više od dva meseca.
  • Korisnik je dužan da obezbedi šahtu za mesečno očitavanje. Šta znači obezbedi šahtu: Izbaci vodu iz šahte ukoliko postoji voda, očisti šahtu od paučine, osa i drugih insekata kako bi čitač mogao nesmetano da očita vodomer.
  • Korisnik je dužan da, ukoliko vodomer nije očitan duže od dva meseca iako ne postoje smetnje pri očitavanju pošalje mejl vodnoj zadruzi „Izvor“ kao napomenu zbog neočitavanja  ili prijavi samostalno stanje vodomera.

 

Napomena:

Očitavanje vodomera se obavlja od  15.  do 25. u mesecu.

Dinamika očitavanja zavisi isključivo od stanja na terenu!